IBM Tech Re-Entry Program โครงการฝึกทักษะพนักงานหญิงที่ลาออกไปดูแลครอบครัว และอยากกลับมาทำงาน

IBM มีโครงการดีดี Tech Re-Entry Program สำหรับฝึกทักษะให้กับพนักงานหญิง ที่ต้องลาออกไปดูแลครอบครัวกลางคัน ให้กลับมาทำงานได้อย่างมั่นใจ เพราะบางคนก็ลาออกไปนานหลายปี และงานด้านเทคโนโลยีนั้นไปเร็วมากๆ ถ้าหยุดนิ่งก็จะตามไม่ทันได้ นั่นเอง

Tech Re-Entry Program มีระยะเวลาฝึก 12 สัปดาห์ ผู้เข้ารับการอบรมจะมีเมนเทอร์คอยให้คำแนะนำลักษณะงานอยู่ตลอด ไม่ว่าจะเป็นด้านการเขียนโปรแกรมหรือการวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อฝึกเสร็จเชื่อว่าเขาเหล่านั้นจะมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมกลับมาทำงานอีกครั้งแน่นอน