Uber ได้ต่อใบอนุญาตในลอนดอน 15 เดือน หลังชนะอุทธรณ์

การตัดสินขั้นอุทธรณ์วันนี้ ศาลตัดสินให้ Uber ได้รับใบอนุญาตในลอนดอน 15 เดือน หลังจากในเดือนกันยายน 2017 ที่ผ่านมา ขนส่งลอนดอนไม่ต่ออนุญาต Uber ด้วยเหตุผลว่า Uber ไม่แสดงความรับผิดชอบในเหตุการณ์ที่กระทบต่อสาธารณะในหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม Uber ต้องจ่ายเงินทั้งหมดของ TfL (ขนส่งลอนดอน) สำหรับกระบวนการอุทธรณ์ มูลค่ารวม 425,000 ปอนด์ และใช้เวลา 15 เดือนนี้ในการพิสูจน์ตัวเอง เพราะ Uber จะถูกควบคุมการบริการอย่างใกล้ชิดด้วย