PromptPay ล่มอีกแล้ว ต้อนรับต้นเดือนตุลาคม

PromptPay ระบบโอนเงินไทย ล่มอีกแล้วครับท่าน ต้อนรับช่วงเงินเดือนออก ปลายเดือนกันยายน-ต้นเดือนตุลาคม ล่าสุดวันที่ 1 ตุลาคม เพิ่งจะใช้งานได้ประมาณ 19.00 น. แต่ยังคงไม่เสถียร

การที่ระบบ PromptPay ล่ม ทำให้ไม่สามารถโอนเงินต่างธนาคารได้ ส่งผลเกือบทุกๆธนาคารที่เราใช้งานกันอยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น SCB, BBL, KBANK, TMB, KTB โดนกันถ้วนหน้า ตอนนี้ยังไม่มีธนาคารไหนออกมาชี้แจงปัญหาดังกล่าว รวมถึงทางระบบ PromptPay ก็ยังไม่ได้ชี้แจงอะไรด้วย