Uber ได้ต่อใบอนุญาตในลอนดอน 15 เดือน หลังชนะอุทธรณ์

การตัดสินขั้นอุทธรณ์วันนี้ ศาลตัดสินให้ Uber ได้รับใบอนุญาตในลอนดอน 15 เดือน หลังจากในเดือนกันยายน 2017 ที่ผ่านมา ขนส่งลอนดอนไม่ต่ออนุญาต Uber ด้วยเหตุผลว่า Uber ไม่แสดงความรับผิดชอบในเหตุการณ์ที่กระทบต่อสาธารณะในหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม Uber ต้องจ่ายเงินทั้งหมดของ TfL (ขนส่งลอนดอน) สำหรับกระบวนการอุทธรณ์ มูลค่ารวม 425,000 ปอนด์ และใช้เวลา 15 เดือนนี้ในการพิสูจน์ตัวเอง เพราะ Uber จะถูกควบคุมการบริการอย่างใกล้ชิดด้วย

Microsoft อัพเดตแอพ To-Do อนุญาตแก้ไขรายการสิ่งที่ต้องทำร่วมกันได้

Microsoft อัพเดตใหม่ให้กับแอพจัดการงาน To-Do บนหลายแพลตฟอร์ม  สามารถเข้าไปดาวน์โหลดอัพเดตใหม่กันได้ทั้งใน App Store, Google Play และ Microsoft Store

อัพเดตใหม่นี้มีฟีเจอร์ที่อนุญาตให้บุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือคนในครอบครัว สามารถเข้ามาแก้ไขรายการที่ต้องทำร่วมกันได้ วิธีการคือแอพ To-Do จะสร้างลิงค์ที่ผู้ใช้สามารถส่งต่อให้บุคคลอื่นผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเป็นการเชิญชวนให้บุคคลเหล่านั้นเข้ามาทำงานภายใต้ To-Do เดียวกัน ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถล็อครายการที่แชร์ไปแล้วในภายหลังได้ หรือสั่งหยุดแชร์หลังจากงานเสร็จแล้วก็ได้