DisplayMate ให้คะแนนหน้าจอ Pixel 4 ที่ A+ มากสุดที่เคยให้

DisplayMate ผู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบหน้าจอ รายงานผลการทดสอบหน้าจอของ Pixel 4 โดยให้คะแนน A+ สูงที่สุดที่เคยให้คะแนนมาเลยก็ว่าได้

โดย DisplayMate ให้เหตุผลว่าหน้าจอของ Pixel 4 มีความถูกต้องของสี ความสว่างและรีเฟรซเรท ซึ่งมีประสิทธิภาพดีกว่าคู่แข่งค่อนข้างมากเลยทีเดียว