คลังเก็บป้ายกำกับ: Hyperloop

เทคโนโลยีการเดินทางที่เร็วที่สุดรูปแบบใหม่ด้วย Hyperloop

ต่อไปนี้หากใครต้องการเดินทางไปยังสถานที่ไกลๆด้วยความเร่งรีบ คงไม่ต้องกังวลอีกต่อไป เพราะเรากำลังจะมีระบบขนส่งมวลชนทางบกที่เร็วที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยรู้จักมา เทคโนโลยีการเดินทางรูปแบบใหม่นี้ เรียกว่า Hyperloop

หลักการทำงานของมันคือ ตัวยานพาหนะที่เรียกว่า Hyperlooppod จะมีรูปทรงเพรียวยาว รองรับผู้โดยสารได้ 6-8 คน หรือใช้ส่งสินค้าก็ยังได้ โดย Hyperlooppod จะเคลื่อนที่ไปในช่องทางที่มีลักษณะเป็นอุโมงค์โปร่งใส และยกให้สูงจากพื้นคล้ายๆกับรางของรถไฟลอยฟ้าบ้านเรา ซึ่งมันสามารถเดินทางได้ที่ความเร็วสูงสุด 1,125 กิโลเมตรต่อชั่วโมง