คลังเก็บป้ายกำกับ: Trump

นาย Trump โดนระงับบัญชี Twitter, Facebook และ Instagram เป็นเวลา 1 วัน

จากเหตุการณ์ก่อความไม่ของผู้ที่สนับสนุน Trump ที่งานประชุมรัฐสภาที่ Washington D.C. คืนที่ผ่านมา นาย Trump ได้มีการโพสลงสื่อสังคมออนไลน์ในหลายๆช่องทาง ทำให้โดนระงับบัญชีเป็นเวลา 1 วันด้วยกัน เพื่อให้กระแสความไม่สงบคลี่คลายลง

โดยจากการสำรวจ พบว่าโดนทั้ง Twitter, Facebook และ Instagram